P�dagogischer Schwerpunkt Das Team
Essen
Besonderheiten
Kosten

Das Team
Denise (Leitung)
Alina (stellv. Leitung)
Jutta (pd. Fachkraft)
Franziska (pd. Fachkraft)
Manu (Koch)
Nike (pd. Fachjraft in Elternzeit)

Kontakt: team@kita-kruemelmonster.de